Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystandaky partlamada 17 adam öldi


Anna güni Owganystanyň Kandagar welaýatynda janyndan geçen adamyň özüni partlatmagy netijesinde 17 adamyň ölendigi we başga-da 20 adamyň ýaralanandygy habar berilýär.

Kandagaryň häkiminiň metbugat wekiliniň berýän maglumatlaryna görä, partlama Päkistan bilen serehetdeş Spin Boldak şäherindäki jemgyýetçilik hammamynda amala aşyrlypdyr.

Bu partlamanyň nyşany serhet polisiýa başlygynyň bolandygy aýdylýar. Ol bu hüjümde öldi.

Talyp söweşijileri bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine aldylar.
XS
SM
MD
LG