Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen prezidenti amerikan generalyny kabul etdi


11-nji ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekilçilikli delegasiýasyna ýolbaşçy bolup Aşgabada gelen ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň baş serkerdesi general Jeýms Mattisi kabul etdi.

Berdimuhammedow ikitaraplaýyn türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň we ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi.

Duşuşygyň gidişinde hyzmatdaşlygyň perspektiwalary, hususan-da ählumumy howpsuzlygy üpjün etmegiň aktual meseleleri, neşe gaçakçylygyna, guramaçylykly jenaýatçylyga we terrorizme garşy durmak ýaly meseleler boýunça pikir alşyldy.

Türkmenistanyň prezidenti we ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň baş serkerdesi netijeli özara gatnaşyklary we däp bolup gelýän döwletara dialogy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar diýip, TDH gullugy habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG