Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

MakKein Lukaşenkony “rehimsiz we gazaply zalym” diýip atlandyrdy


Birleşen Ştatlaryň senatory Jon MakKein Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkony “taryhyň ýalňyş tarapynda” duran “rehimsiz we gazaply zalym” diýip atlandyrdy.

MakKeiniň bellemegine görä, häzir Ýakyn Gündogarda we Müsürde bolup geçýän wakalar öz raýatlarynyň hukuklaryna çäklendirme girizýän her bir hökümet üçin “berk sapak” bolmalydyr.

Senator Jon MakKein bu barada Litwada çykyş etdi. Şeýle-de ol Litwada belarusly studentler bilen hem duşuşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG