Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistandaky partlamada 34 adam heläk boldy


Çarşenbe güni Pakistanda jaýlanyş çäresi geçýän wagty janyndan geçen hüjümçi özüni partlatdy.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň talybanlary öz üstlerine aldylar.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Peşewar şäheriniň golaýynda amala aşyrylan bu partlamada azyndan 34 adam ölüpdir, başga-da pesinden 45 adam ýaralanypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG