Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsüriň baş diplomaty Arap ligasynyň başlygy boldy


Müsüriň daşary işler ministri Nabil Elaraby Arap ligasynyň täze baştutany boldy. Ol bu wezipä ýekşenbe güni tassyklandy. Bu barada Arap ligasyna agza 22 ýurduň daşary işler ministrleri ylalaşdylar.

Arap ligasynyň öňki başlygy, Müsüriň öňki daşary işler ministri Amr Musa özüniň prezidentlik saýlawlaryna dalaşgär bolmagynyň mümkindigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG