Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Awstraliýanyň premýeri Karzaý bilen duşuşdy


Şu gün Awstraliýanyň premýer-ministri Juliýa Gillard Kabula sapar edip, prezident Hamid Karzaý bilen gepleşik geçirdi.

Bu gepleşikleriň yzy bilen, hanym Gillard Owganystanyň paýtagty Kabulda Awstraliýanyň täze ilçihanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Bu wakalaryň fonunda Owganystanyň Baglan welaýatynyň resmileri şu gün bu welaýatda janyndan geçen bir hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda azyndan 6 sany polisiýa işgäriniň ýaralanandygyny habar berdiler.

Maglumata görä, bu hüjümde ýerli taýpa lideri we geljekki Loýa Jirge maslahatynyň delegaty Molla Alamyň jaýy nyşana alnypdyr. Emma partlamada Molla Alama zyýan ýetmändigi habar berilýär.
XS
SM
MD
LG