Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýada juma namazyndan protestlere çagyrylýar


Siriýada oppozisiýa aktiwistleri şu gün juma namazyndan soň köpçülikleýin protest çärelerini geçirmäge çagyrýarlar.

Mundan öň, düýn howpsuzlyk güýçleriniň azyndan 25 adamy öldürendigi barada maglumat peýda bolupdy.

Bu aralykda, prezident Başar al-Assadyň protestleri gazaplylyk bilen basyp ýatyrmak çärelerini bes etmek boýunça beren wadasyny tutup-tutmandygyny anyklamak üçin, Arap Ligasynyň synçylary Siriýa sapar edýärler.
XS
SM
MD
LG