Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyz guramalary Oşda geçirilen saýlawlary ykrar etdiler


Gyrgyzystanyň hökümetden aýry guramalary (HAG) ýurduň Oş şäherinde ýekşenbe güni geçirilen ýerli saýlawlary ykrar etdiler.

HAG-niň liderleriniň aýtmaklaryna görä, saýlaw uçastoklarynda yglan edilen käbir galplyklar saýlawlaryň umumy netijesine täsir etmez.

Netijelere görä, “Milletleriň Birligi” partiýasynyň lideri, Oş şäheriniň häkimi Melis Myrzakmatow sesleriň 48 prosentinden gowragyny gazanypdyr. Bu bolsa şäher geňeşindäki 45 orunyň 20-sini bu partiýanyň eýelejekdigini aňladýar.

2010-njy ýylyň iyunynda etniki özbekleriň azlykda ýaşaýan ýeri bolan Oş şäherinde gyrgyzlar bilen özbekleriň arasynda ganly çaknyşyklar ýüz beripdi we 450 töweregi adam ölüpdi, birnäçe öý we edara weýran edilipdi.
XS
SM
MD
LG