Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň ýadrosy boýunça gepleşikleriň wagty belli däl


Birleşen Ştatlar Eýranyň dawaly ýadro programmasy boýunça geçirilmeli gepleşikleriň anyk wagty we ýeri barada Tährandan soňky tassyklaýjy maglumatlaryň ýokdugyny aýdýar.

ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Wiktoriýa Nuland geçirilmeli gepleşikler barada Eýrandan dürli-dürli maglumatlaryň gelýändigini belläp geçdi.

Geçen şenbe güni ABŞ-nyň Döwlet Sekretary Hillary Klinton Eýranyň dawaly ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň apreliň 13-14 aralygynda geçiriljekdigini yglan edipdi.

Bu gepleşiklere Eýran bilen birlikde BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik bäş agzasy we Germaniýa gatnaşar.

Duşenbe güni Orsýet gepleşikleriň wagtynyň entek doly tassyklanmandygyny, şeýle-de onuň 14-nji aprelden soň hem geçirilip bilinjekdigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG