Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Palestinanyň täze ilçisi Aşgabatda gepleşikler geçirdi


Penşenbe güni Türkmen parlamentiniň başlygy Akja Nurberdiýewa Palestinanyň täze işe bellenen ilçisi Asad Abd al-Munem Said Asadyň ynanç hatyny kabul etdi. Palestinanyň ilçisiniň rezidensiýasy Özbegistanyň paýtagty Daşkentde ýerleşýär.

Penşenbe güni türkmen parlamentinde geçen bu duşuşykdan soň, Asad Abd al-Munem Said Asad Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde-de kabul edildi.

Geçirilen bu duşuşyklarda taraplar Türkmenistanyň we Palestinanyň dürli ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň perspektiwalaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Aşgabatdaky häzirki saparynyň barşynda Palestinanyň ilçisiniň Türkmenistanyň Bilim, Medeniýet we Söwda ministrliklerinde-de duşuşyklar geçirjekdigi habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG