Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň ençeme şäherinde bomba partlamalary amala aşyryldy


Penşenbe güni Bagdatda we Yragyň beýleki şäherlerinde adam ýitgisine getiren birnäçe bomba partlamasy ýüz berdi. Resmileriň aýtmaklaryna görä, penşenbe güni biri-biri bilen baglanyşygy bolanlykda güman edilýän birnäçe bomba partlamasynda azyndan 6 adam ölüpdir we 20-den gowrak adam ýaralanypdyr.

Bagdadyň birnäçe raýonynda ýüz beren partlamalar howpsuzlyk güýçlerine gönükdirilipdir.

Penşenbe güni Kirkuk şäherinde ýüz beren iki ulag partlamasynda azyndan 4 adamyň ölendigi habar berilýär.

Partlamalaryň Yragyň Bakuba we Samarra şäherlerinde-de bolandygy aýdylýar.
2006-2007-nji ýyllardaky sünni-şaýy konfliktleriniň peselendigine garamazdan, Yrakda her gün diýen ýaly partlamalar ýüz berýär.
XS
SM
MD
LG