Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yragyň wise-prezidenti gaýybana ölüm jezasyna höküm edildi


Ýekşenbe güni Yragyň sudy bosgunlyga gaçyp çykan ýurduň wise-prezidenti Tarek al-Haşemini gaýybana ýagdaýda ölüm jezasyna höküm etdi. Sud Tarek al-Haşeminiň körekeni we sekretary Ahmed Kahtana hem ölüm jezasyny berdi.

Suduň karary bilen olaryň ikisi-de dardan asylmaly edildi. Sud olaryň ikisinem ýörite adam öldürmek bilen meşgullanýan topara eýelik etmekde günäli tapdy.

Yragyň wise-prezidentine garşy gozgalan bu jenaýat işinde ýurduň brigada-generalynyň we bir ýerli aklawçynyň öldürilmegi bilen baglanyşykly aýyplamalardan daşary, ýene 150-ä golaý jenaýat aýyplamasy bar.

Tarek al-Heşeminiň özi bu aýyplamalary syýasy matlaba esaslanýan aýyplamalar diýip atlandyrýar. Käbir çeşmeler onuň häzir Türkiýede gizlenýändigini, käbir beýleki çeşmeler bolsa onuň Dohada gizlenýändigini habar berýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG