Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Germaniýa: Konstitusion sud döwletiň maliýe syýasatyny oňlady


Çarşenbe güni Germaniýanyň Konstitusion sudy Ýewropanyň maliýe ýardam fonduna Germaniýanyň goşant goşmaly däldigi barada edilen şikaýaty kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi.

Germaniýanyň Konstitusion sudy bu meselä ýurduň ykdysatçylarynyň bir toparynyň şikaýaty esasynda garady.

Konstitusion suduň çykaran bu karary Germaniýanyň prezidenti Ýoahim Gaukyň Ýewropanyň maliýe durnuklylygy boýunça täze mehanizmi güýje girizmek baradaky ylalaşyga gol çekmekligine-de ýol açýar.

Mundan daşary, Konstitusion suduň bu karary Ispaniýanyň we Italiýanyň karzlarynyň prosentini ýeňilleşdirmek üçin Ýewropanyň Merkezi Bankynyň obligasiýalary satyn almak boýunça göz öňünde tutýan täze syýasaty üçinem oňyn karar hasaplanylýar.
XS
SM
MD
LG