Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rim papasy Benedikt XVI işden çekilýär


Vatican -- Pope Benedict XVI addresses an ordinary consistory at The Vatican, 11Feb2013
Pop Benedikt XVI Watikanda, 11-nji fewralda kardinallar bilen bolan duşuşygynda çykyp gürläp, özüniň 28-nji fewralda iş başyndan çekilmek kararyna gelendigini yglan etdi.

"Men öz ýaşymyň bir çene baranlygy sebäpli güýç-gurbatymyň gaçanlygy we onuň mundan eýläk Pýotra mynasyp gulluk etmek üçin ýeterlik däldigi baradaky karara geldim” diýip, pop Benedikt aýtdy.
XS
SM
MD
LG