Sepleriň elýeterliligi

Balkanda gowaça ekmek bes edilýär


Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň anna güni geçirilen maslahatynda indiden eýläk Balkan welaýatynda gowaça ekmegi bes etmeli diýen karara gelindi.

Bu welaýatda gowaça ekini üçin 5 müň gektar ýer bölünip berlipdir. Emma sebitiň toprak-howa şertleri her gektardan juda az, 10 sentner töweregi, ýagny ýylda 5 müň tonna pagta almaga mümkinçilik berýär diýip, habarda aýdylýar.

Indiden eýläk Balkanda gowaça derek iýmlik, däne, miwe we bakja ekinleri ekiler diýip, TDH ýazýar.

Şeýle-de hökümet maslahatynda Maryda, Ahalda ekilýän gowaça meýdanlaryny artdyrmak we öňki ýyllar Balkanda ýetişdirilen pagtany şol ýerlerden almak kararyna gelindi.
XS
SM
MD
LG