Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

A.Baýhanow: "Ýolbaşçy ahlak taýdan arassa bolmaly"


Türkmen resmileri hökümet maslahatynda, 19-njy iýul, 2012.
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow golaýda ýurduň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçy işgärleriniň birnäçesiniň ýerini çalyşdy, bank ýolbaşçylarynyň bolsa üçüsini, "işde goýberen kemçilikleri üçin" diýip, işden boşatdy.

Azatlyk Radiosy ýurtda ýygy-ýygydan geçirilýän kadr çalşygynyň mümkin bolan sebäpleri, bu ugurda täzeçe seredilmeli meseleler, edilmeli işler barada ozal Türkmenistanda jogapkär wezipelerde işlän Akmuhammet Baýhanow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG