Sepleriň elýeterliligi

Nurmämmedow: Jaý meselesi gümürtik


Derweze obasy. 2009.
11-nji aprelde Türkmenistanyň hökümeti adamlary ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek meselesini maslahat etdi we jaýlary hususylaşdyrmagyň tertibini kesgitledi. Resmi çäreleriň çäginde Ahal welaýatynyň Derweze etrabynda täze obanyň gurluşygy göz öňünde tutulýar. Plana görä, Derwezede 1536 sany hususy ýaşaýyş jaýy gurular.

Emma bir problema bar, Derweze garagumyň ortasynda ýerleşýär, eýsem göz öňünde tutulýan maksat üçin bu ýer amatlymy? Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmamet bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG