Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB 15 adama garşy sanksiýa girizdi


Ýewropa Bileleşigi Ukrainadaky krizisde rol oýnamagy sebäpli täze sanksiýalara sezewar edilen 15 adamyň adyny yglan etdi.

ÝB-niň daşary syýasat boýunça ýolbaşçysy Katrin Aştonyň metbugat-wekili Maýa Koçiýançiç Reýters agentligine şeýle diýdi: “ÝB çäklendiriji çärelere sezewar edilýänleriň hataryna goşmaça 15 adamyň adyny goşmak kararyna geldi. Bu adamlar Ukrainanyň territorial bütewiligine, özbaşdaklygyna we garaşsyzlygyna garşy hereketlere jogapkär”.

29-njy aprelde ýaýradylan sanaw Orsýetiň Baş ştabynyň başlygy Waleriý Gerasimowyň we Orsýetiň Harby razwedka agentliginiň başlygy diýip tanadylan general-leýtenant Igor Sergunyň adyny öz içine alýar.

Orsýetiň hökümet baştutanynyň orunbasary Dmitry Kozak, Krymyň we Ukrainanyň gündogaryndaky Luhansk we Donetsk şäherleriniň Orsýete tarapdar separatistleriň liderleri hem sanawa girizildi. Şeýle-de prezident Wladimir Putiniň Krym boýunça ýörite wekili Oleg Belawentsewiň we Orsýetiň hökümetiniň Krym boýunça ýakynda bellenen ministri Oleg Sawelýewiň atlary hem sanawda görkezilýär.

ÝB-niň daşary syýasat boýunça ýolbaşçysy Katrin Aşton sanksiýalar sanawynyň çap edilmegi bilen baglylykda eden çykyşynda “Gündogar Ukrainadaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygyna aladalanma” bildirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG