Sepleriň elýeterliligi

​Medeniýet hepdeligi başlandy


Türkmenistanyň aýdym-saz toparlarynyň biri.
Şu gün Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi başlandy. Türkmen metbugatynda çykýan maglumatlarda iýun aýynyň 23-29 aralygynda geçiriljek bu hepdeligiň Türkmenistanyň medeniýet pudagyndaky soňky ösüşlere üns çekmäge gönükdirilendigi bellenilýär.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda bu hepdelikde esasan, ýurduň alyp barýan syýasaty wasp edilýändigi aýdylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG