Sepleriň elýeterliligi

Germaniýadaky türkmen eserleri


Mommak Kulyýew nemes gazetinde

Garaşsyzlyk ýyllarynda, has dogrusy 17 ýyl mundan ozal Türkmenistandan Germaniýa göçen türkmen hudožnigi Mommak Kulyýew şu ýylyň özünde dört sergisini gurnandygyny we ol sergileriň köp adamly bolandygyny gürrüň berýär.

Mundan öň ol sergileriniň Oksfordda, Londonda, Mýunhende, Berlinde, Wenada hem gurnalandygyny aýtdy.

Mommak Kulyýew Aşgabatda çeperçilik uçilişesinde bilim aldy, 1974-nji ýylda Sowet Soýuzynyň Hudožnikler birleşiginiň agzalygyna kabul edildi, Gazagystanyň Çeperçilik Akademiýasynyň akademigi.

Azatlyk Radiosy 66 ýaşyndaky türkmen hudožnigi bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, onuň sergileri we indiki döredijilik planlary barada gürrüň bermegini sorady.

XS
SM
MD
LG