Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mätäçlere nähili ýardam berilýär?


Aşgabat, mümkinçiligi çäkli adamyň durmyşyndan bir pursat.

Türkmenistanyň kanunlarynda mümkinçiligi çäkli adamlara bir topar kanun ýeňilligi nazarda tutulan, bu olaryň özlerini jemgyýetiň doly bahaly agzalary ýaly duýup, gowy durmuşda ýaşap bilmekleri üçin görlen çäreleriň bir bölegi.

Ýöne bu kanuny ýeňillikleri almak, kanunda oz öňünde tutulan kömek-ýardamdan doly peýdalanmak hemişe aňsat hem düşmeýär diýip, Azatlyga gowuşýan habarlarda aýdylýar.

Biz bu mesele bilen gyzyklanyp, ýerli synçy Nurberdi Nurmmämedow bilen söhbetdeş bolduk.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG