Sepleriň elýeterliligi

Maýyplary nädip goldamaly?


Aşgabat, 26-njy iýun, 2014.

Türkmenistanda maýyp, fiziki taýdan mümkinçilikleri dogabitdi çäkli bolan, ýa-da durmuşda ýüze çykýan wakalar sebäpli çäklendirilen adamlaryň özleriniň jemgyýetiniň deň hukukly agzasydygyny duýmagy, ýurtda bar bolan şertlerden deň peýdalanmagy, kemsinmezligi we kemsidilmezligi üçin nähili şertler zerur? Bu sowala türkmen ýazyjysy Amanmyrat Bugaýew jogap berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG