Sepleriň elýeterliligi

"Işgärler iş wagty wideo düşürilýär"


Lebap welaýaty

Şu günki Türkmenistanyň döwlet telewideniýesinde köp görkezilýän zatlaryň biri köpçülikleýin çärelerdir. Käbir maglumatlara görä, bu çäreleriň ýazgy edilmegine ýerlerde ýörite taýýarlyklar hem görülýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Lebapdaky ýagdaý barada gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG