Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Germaniýa Yraga kömek ugratdy


Germaniýanyň ýaragly güýçleri “Yslam döwletiniň” söweşijilerinden gaçyp, Yragyň demirgazygyna ýerleşen müňlerçe adama ynsanperwer kömegini ugradyp başlady.

Medisina serişdelerinden, azyk önümlerinden, ýorgan-düşekden we beýleki ynsanperwer kömekden ybarat Germaniýanyň ilkinji uçary 15-nji awgustda Yragyň Irbil şäherine tarap ugrady. Bu şäher Yragyň awtonom Kürt regionynyň paýtagtydyr. Şu günüň dowamynda has köp ynsanperwer kömeginiň ugradylmagyna garaşylýar.

15-nji awgustda "Luebecker Nachrichten" gazetine beren interwýusynda nemes kansleri Angela Merkel Germaniýa Yragy ýarag bilen üpjün etmez diýdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG