Sepleriň elýeterliligi

Halaç: Mekdepsiz galan çagalar


Watan daýhan birleşiginiň mekdebinde 2-nji we 4-nji klas synplary ýola goýulmandyr.

Şu hepdäniň başynda Türkmenistanda nobatdaky 2014-2015-nji okuw ýyly başlanyp, ýüzlerçe müň ýaş türkmenistanly mekdep sapaklaryna girişdi.

Emma, ýurduň Lebap welaýatyndan gelip gowuşýan maglumata görä, sebitiň Halaç etrabynyň obalarynyň birindädki mekdepde 2-nji we 4-nji klas synplary ýola goýulmandyr.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Daýhan birleşiginde ýüze çykan bu ýagdaýyň netijeleri barada şeýle maglumat berýär:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG