Sepleriň elýeterliligi

Ermenistan ar almaga wada berýär


Ermenistanyň goranmak ministri “häzirden başlap Azerbaýjan tarapyndan amala aşyryljak islendik öjükdirmä” garşy öz ýurdunyň ar aljakdygyny aýtdy. Bu barada Azerbaýjanyň bölüniji Daglyk-Garabag territoriýasynyň golaýyndaky dikuçaryň azeri güýçleri tarapyndan urlup aşak gaçyrylmagynyň yzýany mälim edildi.

Öz-özüni ykrar eden Daglyk-Garabag sebitiniň hökümet resmileri 12-nji noýabrda urlup aşak gaçyrylan “Mi-24” kysymly dikuçardaky üç ekipaž agzasynyň jesetleriniň tapylandygyny mälim edensoň, 22-nji noýabrda ermeni goranmak ministri Seýran Ohanian beýanat bilen çykyş etdi.

Ermenistan tarapyndan goldanylýan separatistler 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruşda Azerbaýjanyň Daglyk-Garabag sebitini ele salypdylar. Şol ýyllardaky uruşda 30 müň çemesi adam ölüpdi.

XS
SM
MD
LG