Sepleriň elýeterliligi

"Adamlar 'düşünip' başladylar"


"Parahat-7" protestçiler

“Parahat-7” mikroraýonynda soňky 4 aýyň içinde halk köpçüligi eýýäm ikinji gezek proteste çykdy. Ýatlap geçsek, 23-nji awgustda hem resmiler adamlaryň kondisionerlerini aýyrmaga gelenlerinde, ýaşaýjylar kranlaryň öňüne bedenleri bilen böwet bolup, kondisionerlerini aýyrtmandylar.

Eýse, adamlaryň öz emläklerini gorap, resmilere topar bolup garşy çykmagyna nähili baha, kesgitleme berip bolýar? Bu soragy Muhammad Tahir aşgabatly aktiwist Nurberdi Nurmämmedowa berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG