Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG žurnalistlere hüjümden aladalanýar


Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň uly derejeli resmisi internetde zenan žurnalistlere gönükdirilen haýbatlar we ýanamalar babatda alada bildirdi.

ÝHHG-nyň metbugat azatlygy boýunça wekili Dunýa Miýatowiç 6-njy fewraldaky beýanatynda «sosial ulgamlarda zenan žurnalistleriň we blogçylaryň ýekirilmeginden we olara gazaply hüjüm edilmeginden howsala düşendigini» aýdýar.

Ol internet hüjümleriniň käbirinde zenan žurnalistlere zorlamak we seksual zorluk haýbatlarynyň atylmagynyň adaty bir zada öwrülendigini aýdýar.

XS
SM
MD
LG