Sepleriň elýeterliligi

"Ýoluň ýapylmagynyň sebäbi aýdylmaýar"


Aşgabadyň Parahat 7 kiçi etrapçasy.

11-nji martda ir bilen Aşgabatda Baba-Annanow köçesiniň Oguzhan çatrygyndan Parahat 7-ä çenli barýan ýoluň ýapylandygy habar berilýär. Ýoluň ýapylmagy netijesinde bu ýoldan geçýän birnäçe awtobus gatnawynyň hem ýatyrylandygy aýdylýar.

Bu ýagdaýyň bolsa, Parahat-7-niň ýaşaýjylaryna, işe barýanlara, mekdep okuwçylaryna, bu sebitdäki gurluşykda işlemäge barýan işçilere uly täsir ýetirendigi bellenilýär.

Biz bu ýoluň ýapylmagynyň sebäpleri we onuň ilata ýetiren täsirleri bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosy Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG