Sepleriň elýeterliligi

“Aşgabat “Talyban” gepleşiklerinde kömek edip biler”


Owganystanyň serhet gullukçylary.

Owganystanyň Parahatçylyk geňeşiniň wekili owgan hökümeti bilen “Talyban” hereketiniň arasynda geçiriljek parahatçylyk gepleşiklerini ýeňilleşdirmek ugrunda Türkmenistanyň kömek edip biljekdigini aýtdy.

Şu ýylyň mart aýynyň ortalarynda Türkmenistan hem, owgan hökümeti bilen “Talyban” hereketiniň arasynda parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň geçirilmegi üçin öz syýasy giňişligini hödürlemäge taýýardygyny tekrarlapdy.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň owgan paýtagty Kabuldaky habarçysy Şaýymmerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG