Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň prezidenti Balkan welaýatyna saparynyň dowamynda Awaza syýahat zonasynda täze gurulan dynç alyş desgalara üns berip, dikuçara münüp, howadan syn etdi, hem-de käbirlerine baryp, ýagdaýy içinden öwrendi.

Onlarça ýylyň dowamynda ýurduň dynç alyş zolagy bolan bu regionda öňden bar bolan dynç alyş merkezleriniň häzirki ýagdaýy nähili?

Bu barada Balkana syýahat eden türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG