Sepleriň elýeterliligi

'Diagnoz goýulýança dört ýyl geçdi'


Saglyk merkezi, Türkmenistan

Türkmenistan dürli resmi çäreler bilen milli “Saglyk” programmasynyň 20 ýyllygyny belleýär.

Resmi maglumatlarda Saglyk programmasynyň üstünlikli bolandygy aýdylýar, emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş hyzmatlaryndan peýdalanýan hassalar öz keselleriniň hatda anyklanmagyna-da ençeme ýylyň sarp edilýändigini, soň ony bejermegiň öňünde-de dürli kynçylyklaryň döreýändigini aýdýarlar.

Aşgabadyň ýaşaýjysy graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow öz saglygyny bejermek ugrunda başdan geçirenlerini Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG