Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbekler terror üçin raýatlygyny ýitirer


Eger günäli tapylsalar, özbek raýatlary «parahatçylyga we durnuklylyga garşy» pul üçin uruşmak, terrorçylyk, jynsy, etniki ýa dini ýigrenji öjükdirmek ýaly jenaýatlar üçin raýatlykdan mahrum edilip bilner.

Döwlet eýeçiligindäki media 11-nji awgustda, prezident Yslam Karimow tarapyndan gol çekilenden bir gün soň, Özbegistanyň raýatlyk baradaky kanunçylygyna düzedişleri çap etdi.

Bu kanun taslamasy parlamentiň aşaky palatasynda 29-njy iýulda, ýokarky palatasynda bolsa 6-njy awgustda tassyk edildi.

Ýüzlerçe özbek raýaty dürli ekstremist toparlaryň, şol sanda «yslam döwleti» toparynyň hatarynda söweşýär diýip bilinýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG