Sepleriň elýeterliligi

Lebap: Klas otaglary ýetmezçilik edýär


Okuwçy

Türkmenistanda sanlyjy günden täze okuw ýyly başlanýar, ene-atalar öz çagalaryna mekdep esbaplaryny, kitap-depder satyn alýarlar.

Ýöne Lebap welaýatynyň käbir mekdeplerinde täze okuw ýylynda çagalara klas otaglarynyň ýetmezçilik edýändigi barada hem maglumat bar. Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG