Sepleriň elýeterliligi

'Murgabyň boýunda suwsuz kösenýäris'


Murgap derýasy

Türkmenistanyň Mary welaýatynyň ýaşaýjysy regionda suwuň ýetmezçilik edýändigini Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan Merjen öz ýaşaýan ýerine suwuň Murgap derýasyndan käte traktorlar bilen daşalyp getirilýändigini aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG