Sepleriň elýeterliligi

“Okuwçylaryň çärelere çekilmegi azaldy”


Köpçülikleýin çäreleriň birine gatnaşýan mekdep okuwçylary.

Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramçylygyna görülýän taýýarlyk çärelerine şäheriň käbir mekdepleriniň okuwçylarynyň gatnaşdyrylmaýandygy habar berilýär.

Eýse, Mary welaýatynda bu mesele babatda ýagdaýlar nähili?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Mary welaýatyndaky habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG