Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Eýrana basyşy talap edýär


Eýranyň Emad raketasynyň synagy,11-nji oktýabr, 2015

ABŞ BMG-niň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda Tähranyň ýadro ýaragyny götermäge ukyply raketalaryň ulanylmagyna BMG-niň girizen sanksiýalaryny bozandygy aýdylandan soň Eýrana basyş edilmegini talap edýär.

ABŞ-nyň BMG-däki ilçisi Samantha Power Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen bilelikde Eýranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hasabat berilmegini talap edipdi.

“Geňeş Eýranyň rezolýusiýalarymyzy jezasyz bozmagyna ýol berip bilmez”, diýip Power BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň 15-nji dekabrda geçiren maslahatynda aýtdy.

Tähran şu ýylyň iýul aýynda halkara ylalaşygyna gol çekip, öz ýadro programmasyny çäklendirmek borjuny öz üstüne aldy.

XS
SM
MD
LG