Sepleriň elýeterliligi

‘Nepesgulyýewiň ykbalyny ýatladýarys’


Saparmämmet Nepesgulyýew.

Türkmenistandan Alternatiw habarlary çap edýän gurama tussaglykdaky žurnalist Saparmämmet Nepesgulyýewiň doglan gününe gabatlap, ýörite kampaniýa başlatdy.

Ýeri gelende belläp geçsek, Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistandan Alternatiw habarlary çap edýän guramanyň habarçysy Saparmämmet Nepesgulyýew 5-nji fewralda 38 ýaşyny doldurýar.

Agzalýan guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýewiň aýtmagyna görä, kampaniýa arkaly Nepesgulyýewiň ykbalyna ýene bir gezek ünsi çekmek maksat edinilýär.

Azatlyk Radiosy bu kampaniýa we onuň maksatlary bilen gyzyklanyp, Türkmenistandan Alternatiw habarlary çap edýän guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG