Sepleriň elýeterliligi

Eýran türkmenleri we ýatyrylan gadaganlyk


Eýran, türkmensähraly türkmenler.

Eýran bilen Günbatar ýurtlarynyň baglaşan ýadro ylalaşygyndan soň Tährana garşy girizilen sanksiýalar ýatyryldy.

Eýse, sanksiýalaryň ýatyrylmagyna Eýranda ýaşaýan etniki türkmenler nähili reaksiýa bildirýärler? Sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Eýranda ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda nämeleriň özgermegine ýa-da üýtgemegine garaşylýar? Olaryň täze şertlerdäki ykdysady planlary näme?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Eýrandaky türkmenleriň wekilleri bilen sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň täsirlerine syn edýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG