Sepleriň elýeterliligi

“Elden dollar söwdasyny edýänler jogapkärçilige çekiler”


Türkmenistanda dollaryň satylýan döwri, dollar satyn almak üçin nobata duran ýaşaýjylar.

Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurt walýutalarynyň nagt görnüşde satuwynyň ýatyrylanyna iki aý boldy. Häzirki wagtda walýuta alyş-çalyş nokatlarynyň ençemesi ýapyklygyna galýar.

Şol bir wagtda-da Aşgabatda türkmen manadyny daşary ýurt walýutasyna öwürmek boýunça elden edilýän söwda üçin jogapkärçiligiň göz öňünde tutulýandygy barada resmi bildirişleriň ýerleşdirilýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG