Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: Ýüň karary monopoliýany güýçlendirýär


Türkmen çopany

Türkmenistanyň prezidenti 25-nji martda ýurtda öndürilýän mal ýüňüni we ýüňden öndürilýän önümleri, şol sanda elde dokalýan haly we haly önümlerini daşary ýurtlarda ýerlemäge ygtyýar berýän karara gol çekdi.

Resmi habarda aýdylmagyna görä, bu karar ýerli önüm öndürijileri goldamak maksady bilen kabul edilipdir.

Dokumentde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary bolan edara görnüşli taraplara we hususy telekeçilere Türkmenistanda öndürilýän ýüňi, saryja goýnuň ýazlyk ýüňünden başga, daşary ýurtlara ýerlemäge ygtyýar berilýändigi aýdylýar.

Eýsem täze karar garaşsyzlyk ýyllarynda döredilen emeli päsgelçilikler zerarly iň bir arzysyz harytlaryň birine öwrülen mal ýüňüniň «maňlaýyny» açarmy?

Azatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatda ýaşaýan, asly balkanly we maldarçylyk problemalaryna belet ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:53 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG