Sepleriň elýeterliligi

Atçylygyň agzalmaýan dertleri


Türkmen jigidi ussatlygyny görkezýär.

Türkmenistanda 20-nji aprelde halkara ahal-teke atlary bileleşiginiň VI mejlisi geçirildi we, her ýylyň apreliniň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Bedew baýramçylygan gabat atly ýöriş başlandy.

Umuman, ýurtda atlar bilen bagly dabara uludan tutulýar, emma atçylykda bar diýilýän problemalar barada welin az gürrüň edilýär diýip, ýerli synçylar aýdýarlar.

Eýsem türkmen atçylyk sungatynda nähili problemalar bar?

Azatlyk radiosy bu soragy ýerli synçy, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG