Sepleriň elýeterliligi

“Jaýlary wezipeli, gurply adamlar satyn alýar”


Aşgabadyň etegindäki "Täze zaman" obasy.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda onlarça täze oba guruldy we häzir hem gurulýar. Bu obalarda täze jaýlar, mekdep, çagalar bagy ýaly ilat üçin zerur bolan ähli desgalaryň gurulýandygy habar berilýär.

Eýse, täze gurlan şol obalaryň häzirki ýagdaýy nähili?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG