Sepleriň elýeterliligi

Gunduz: Söweşijiler howpsuzlyk güýçlerinden ‘iki esse köp’


Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň agzalary.

Owganystanyň döwlet eýeçiligindäki “Tolo” telekanalynyň geçiren derňewlerine görä, Gunduz welaýatyndaky söweşijileriň sany owgan howpsuzlyk güýçleriniň sanyndan tas iki esse köpdür.

Bu derňewleriň netijelerine görä, Gunduzda 6 müň çemesi söweşiji hereket edýär. Bu welaýatdaky owgan howpsuzlyk güýçleriniň sany bolsa 3 müňden geçmeýär diýip, “Tolo” telekanaly belleýär.

XS
SM
MD
LG