Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Gunduzda harby operasiýalar geçirilýär


Owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzalary.

Owganystanyň demirgazygyndaky Gunduz şäherinde howpsuzlyk şertleri ýaramazlygyna saklanyp galýar. 28-nji iýunda gije owgan howpsuzlyk güýçleri Gunduz şäheriniň golaýynda söweşijilere garşy harby operasiýalary geçirip başladylar.

Owgan resmisiniň aýtmagyna görä, bu operasiýalaryň dowamynda 15 çemesi söweşiji öldürilipdir we başga-da ona golaý adam ýaralanypdyr.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG