Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda ýaşaýan 1381 adama täze raýatlyk berildi


Türkiýede "mejbury işledilen" türkmen raýaty

TDH-nyň maglumatyna görä, prezident Berdimuhamedow Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan adamlaryň 1381-sine raýatlyk bermek baradaky karara gol çekdi.

Habarda aýdylmagyna görä, Türkmenistan 2011-2015-nji ýyllar aralygynda 5074 adama raýatlyk berdi.

Azatlyk radiosyna ýurt içinden gowuşýan habarlara görä, Türkmenistan goňşy ýurtlardan edinilen gelinleriň onlarçasyna köp ýyl bäri raýatlyk bermän gelýär.

Şol bir wagtda soňky ýyllar ýurtdan giden, başga ýurtlardan raýatlyk alan türkmenleriň sany aýdylmaýar.

XS
SM
MD
LG