Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 32 -nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň köçelerini arassalaýan zenanlar
1

Aşgabadyň köçelerini arassalaýan zenanlar

Aşgabatdaky Baba Annanow köçesi sökülip, täzeden abatlanýar
2

Aşgabatdaky Baba Annanow köçesi sökülip, täzeden abatlanýar

Paýtagtyň duralgalarda wagty bilen aýrylmaýan zir-zibiller
3

Paýtagtyň duralgalarda wagty bilen aýrylmaýan zir-zibiller

Zir-zibil alyp barýan bir zenan
4

Zir-zibil alyp barýan bir zenan

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG