Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Aziada üçin “Akkreditasiýa etmek we uniformany bermek boýunça merkez” işläp başlady


Aziada-2017 oýunlarynyň resmi uniformasynyň nusgalary

Aşgabatda Aziýa oýunlaryna 45 gün galanda “Akkreditasiýa etmek we uniformany bermek boýunça merkez” öz işine başlady.

Türkmenistanyň TDH döwlet habar agentliginiň maglumatyna görä, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk boýunça ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan açylan merkeziň öňünde sport çäresiniň guramaçylary we gatnaşyjylary, milli we daşary ýurtly sportsmenler, Milli olimpiýa komitetleriniň resmileri, sport sudýalary, meýletinçiler, şeýle-de Aziýanyň olimpiýa geňeşiniň wekilleri hem halkara habar beriş serişdeleri üçin akreditasiýa dokumentlerini taýýarlamak we çap etmek wezipesi goýulýar.

Şeýle-de resmi maglumata görä, merkez Aziýa oýunlarynyň gatnaşyjylaryna we hyzmat edýän işgerlerine, Türkmenistanyň dokma senagatynyň kärhanalarynyň gatnaşmagynda döredilen ýörite geýimleri- uniformany bermek boýunça işleri ýerine ýetirýär.

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary ( Aziada-2017) 17-27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Bu halkara sport çäresiniň resmi partnýorlarynyň arasynda ýurduň döwlet awiakompaniýasy “Türkmenhowaýollary” we Malaýzianyň “Petronas” nebit-gaz kompaniýasy, şeýle-de Dragon oil kompaniýasy görkezilýär.

“LG International Corp.” we “Coca-Cola” Aziýada-2017 ýaryşynyň resmi sponsorlary bolarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG