Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ahalyň we Balkanyň obalaryny sil aldy


10-njy awgustda Türkmenistanyň Magtymguly, Baharly we Serdar etraplarynyň käbir obalarynyň üstünden sil geçdi. Hadysada heläk bolan adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Türkmen resmileri we mediasy bu waka barada hiç hili maglumat bermediler. Bellik: Wideo ýazgylar gürrüňi edilýän sebitdäki ýaşaýjylar tarapyndan ýollanan bolsa-da, Azatlyk Radiosy olaryň haçan we nirede surata düşürilendigini beýleki garaşsyz çeşmelere tassykladyp bilmedi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG