Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanyň, Türkiýäniň howa güýçleri bilelikde harby türgenleşiklere başladylar


Azerbaýjanyň harby türgenleşikleri, 21-nji aprel, 2017.

Azerbaýjanyň we Türkiýäniň howa güýçleri Azerbaýjanda iki hepdelik harby türgenleşiklere başladylar.

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi “TurAz Qartalı-2017” atly türgenleşikleriň 18-nji sentýabrda başlanandygyny aýtdy.

Habar berlişine görä, gözläp-tapmak we halas etmek, guryýer nyşanlary anyklamak ýaly operasiýalara gönükdirilen türgenleşiklere 30 sany harby uçaryň gatnaşjakdygy aýdyldy. Ministrligiň maglumatyna görä, 30-njy sentýabra tamamlanjak türgenleşikler iki ýurduň arasyndaky ýyllyk harby maşklaryň bir bölegi bolup durýar.

Azerbaýjan we Türkiýe ýakyn gatnaşyk saklaýarlar hem iki ýurduň arasynda ýerleşýän Ermenistana garşy çykyş edýärler.

Şeýle-de Azerbaýjanyň ýaragly güýçleri 18-nji sentýabrda özbaşdak harby türgenleşiklere başladylar. 18-22-nji sentýabrda geçirilýän bu maşklara 15000 harby, 150 çemesi harby ulag, 120 sany top, raketa enjamy we 20 harby uçar gatnaşýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG